IMG_2268  IMG_2265  IMG_2257

Realisatie van 15000 m2 Lava Teeltvloer in combinatie met Gebr. Olieman. Hiermee is een volledige kwekerij van 4.5 Hectare van Bremmer volledig gerenoveerd.  Daarnaast is er 250 meter windkering gemonteerd van 2 meter hoogte. Als bovendoek is er gekozen voor het Bonar Phormisol 200 GK doek.