IMG_0022 IMG_0025
In een bestaande kas is er een nieuwe afschot teeltvloer gerealiseerd. Hierbij is er een laag gebroken puin onder te Teeltvloer geprofileerd waarop achtereenvolgens beschermdoek, folie en bovendoek is gelegd. Per 6,40 meter ligt een draingreppel welke het water afvoert naar de ondergrondse afvoerleiding.