Afschot teeltvloer

Een afschot teeltvloer  wordt gerealiseerd door afschot te profileren naar draingreppels. Hierdoor loopt het water over het folie naar de draingreppel toe en word het water afgevoerd door de drain.

Ontwerp teeltvloer

Als basis kiezen we voor goed gedimensioneerd ondergronds afvoerleidingsysteem onder het containerveld welke het water afvoert naar de pompput. Op dit leidingsysteem wordt de drainage aangesloten.

De ondergrond wordt geprofileerd met draingreppels en het benodigde afschot. Over deze geprofileerde ondergrond kan nog een dun laagje zand worden aangebracht om condensvorming tegen het folie te voorkomen.

Draingreppel

In de afschot teeltvloer worden de draingreppels geprofileerd met een greppelfrees en we dimensioneren deze ruim. Door deze greppel heen leggen we het landbouwfolie zodat een waterdichte teeltvloer wordt gerealiseerd. In de greppel leggen we een drain en we vullen de drain af met lava om te zorgen dat het water aan alle zijden van de drainbuis erin kan lopen.

Afwerking

Het geheel wordt netjes vlak af geëgaliseerd. Over deze afgewerkte afschot vloer monteren wij het gronddoek. Wij kiezen voor kwalitatief hoog gronddoek wat verkrijgbaar is van het fabricaat Bonar. Dit doek heeft de beste UV stabilisatie en is het stevigst in zijn soort. Hierin zijn verschillende typen mogelijk.

Het geheel wordt op spanning gemonteerd waarbij we rekening houden met de krimpende eigenschap van het doek. Hiermee is uw containerveld gereed voor gebruik.

Opties

Vloerverwarming

Bij praktisch alle teeltvloeren is het mogelijk om een vloerverwarmings systeem te integreren. Hierdoor verwarm je op de plek waar de plant het nodig heeft en bespaar je stookkosten.

Bevloeiingsmat                  

We kunnen de afschot teeltvloer uitvoeren met een bevloeiingsmat tussen het bovendoek en het folie. Hierdoor wordt plasvorming voorkomen en wordt het water goed verdeeld zodat alle planten dezelfde hoeveelheid water krijgen. Tevens is het mogelijk door deze mat om middels druppelslangen water te geven.

Basalt teeltvloer

Een basalt teeltvloer is een vloer die gebruikt wordt voor gewassen die niet in het water mogen staan bij een grote regenbui. In een basalt teeltvloer is een groot bufferend vermogen van water aanwezig tussen de korrels. In tegenstelling met de lava korrels zijn basaltkorrels nauwelijks poreus waarbij de capillaire werking vanuit de korrels minimaal is. Dit is ideaal voor gewassen die gevoelig zijn voor een hoge luchtvochtigheid.

Gradatie

Door te kiezen voor een brede gradatie van basaltkorrels vullen de kleinere korrels de grove poriën op waardoor het een stevige en eventueel bereidbare teeltvloer wordt.

Ontwerp teeltvloer

Voor de Basalt Teeltvloer kiezen we  voor goed gedimensioneerd ondergronds afvoerleidingsysteem welke het water afvoert naar de pompput. Op dit leidingsysteem wordt de drainage aangesloten in de basalt.

De ondergrond wordt geprofileerd met draingreppels en het benodigde afschot. Over deze geprofileerde ondergrond kan nog een dun laagje zand worden aangebracht om condensvorming tegen het folie te voorkomen.

Over dit geheel wordt het folie, beschermdoek en in de greppels de drainslangen gelegd.

De Basalt wordt aangebracht door onze zelfontwikkelde Doseerwagen. Deze wagen rijdt de basalt in één keer op de juiste hoogte op de vloer waardoor ontmenging door verplaatsing van de basalt wordt voorkomen.

Afwerking

Het geheel wordt netjes vlak af geëgaliseerd en afgetrild. Over deze afgewerkte teeltvloer monteren wij het gronddoek. Wij kiezen voor de hoogst haalbare kwaliteit gronddoek wat verkrijgbaar is van het fabricaat Bonar. Dit doek heeft de beste UV stabilisatie en is het stevigst in zijn soort. Hierin zijn verschillende typen mogelijk.

Het geheel wordt op spanning gemonteerd waarbij we rekening houden met de krimpende eigenschap van het Gronddoek.

Opties

Vloerverwarming

Bij praktisch alle Teeltvloeren is het mogelijk om een vloerverwarmings systeem te integreren. Hierdoor verwarm je op de plek waar de plant het nodig heeft en bespaar je stookkosten.

 

Beregening

Bij Houdijk den Boer B.V. kunt u ook terecht voor uw beregening. Zo mogelijk integreren wij de Beregening mee in het ontwerp van de Teeltvloer. Door onze complete aanpak kunnen we daarbij een efficiëntie slag maken door leidingwerk van de Teeltvloer en Beregening te combineren.

Wij zijn werkzaam zowel in de Boomkwekerij als in de Glastuinbouw. We kijken hierbij naar de teelt en bieden daarbij de meest efficiënte en doelgerichte Beregening aan rekening houdend met intern transport op uw bedrijf

Ook de Installatie is bij ons in goede handen al dan niet met betrouwbare en goede partners. Hierbij kunnen we complete projecten realiseren en ervaart u de rust van 1 bedrijf die uw kwekerij realiseert.

In onze beregening integreren we producten van kwaliteitsmerken. Ook hierin doen we geen concessies aan de kwaliteit en geven innovatie ruime aandacht.

Wij denken graag mee met vraagstukken waar u tegen aanloopt binnen uw bedrijf.

Kijk hier voor een greep uit onze referentie projecten!

Eb en vloed vloer

Eb en Vloed VloerEb en Vloed Vloer 01

Alle types teeltvloeren kunnen we upgraden naar een Eb en Vloed vloer. Uitgangspunt in onze ontwerpen vinden wij de uniformiteit van het opzetten van het water. Dit wil zeggen dat het water even hard naar boven komt en elke plant daardoor ook evenveel water krijgt. Middels vul- en houdkleppen en een verdeelleiding welke in de teeltvloer verwerkt is,  kunnen we de vakken opzetten, water laten staan en weer leeg laten lopen. Door de combinatie binnen ons bedrijf van Grondwerk, Beregening en Teeltvloer kunt u een Eb en Vloed vloer realiseren met 1 aannemende en uitvoerende partij.

 

 

 

 

 

 

Lavavloer

Een lavateeltvloer is een vloer die gebruikt wordt voor gewassen die niet in het water mogen staan bij een grote regenbui. In een lavateeltvloer is een groot bufferend vermogen van water aanwezig tussen de korrels, maar de lavakorrels zelf zijn ook poreus waar door er zelfs water opgeslagen wordt in de lavakorrel.

Door te kiezen voor een brede gradatie van lavakorrels vullen de kleinere korrels de grove poriën op waardoor het een stevige en eventueel bereidbare teeltvloer wordt.

Ontwerp teeltvloer

Als basis kiezen we voor goed gedimensioneerd ondergronds afvoerleidingsysteem welke het water afvoert naar de pompput. Op dit leidingsysteem wordt de drainage aangesloten in de lava.

De ondergrond wordt geprofileerd met draingreppels en het benodigde afschot. Over deze geprofileerde ondergrond kan nog een dun laagje zand worden aangebracht om condensvorming tegen het folie te voorkomen.

Over dit geheel wordt het folie, beschermdoek en in de greppels de drainslangen gelegd.

De lava wordt aangebracht door onze zelfontwikkelde lavadoseerwagen. Deze wagen rijdt de lava in één keer op de juiste hoogte op de vloer waardoor ontmenging door verplaatsing van de lava wordt voorkomen.

Afwerking

Het geheel wordt netjes vlak af geëgaliseerd en afgetrild. Om de vloer nog steviger en vlakker te krijgen is er de mogelijkheid om de vloer af te strooien met 2 cm fijne lava (1-4mm). Deze korrels vullen de bovenste laag van de lavavloer waarbij een laag gevormd wordt die vlak is en de stevigheid ten goed komt.

Over deze afgewerkte vloer monteren wij het gronddoek. Wij kiezen voor de hoogst haalbare kwaliteit gronddoek wat verkrijgbaar is van het fabricaat Bonar. Dit doek heeft de beste UV stabilisatie en is het stevigst in zijn soort. Hierin zijn verschillende typen mogelijk.

Het geheel wordt op spanning gemonteerd waarbij we rekening houden met de krimpende eigenschap van het doek.

Opties

Vloerverwarming

Bij praktisch alle vloeren is het mogelijk om een vloerverwarmings systeem te integreren. Hierdoor verwarm je op de plek waar de plant het nodig heeft en bespaar je stookkosten.

Eb- en vloed systeem

De lavateeltvloer kunnen we uitrusten met een eb- en vloed systeem. Hierbij creëren we een dichte bak met opstaande afscheidingen tussen de kasvakken. Het water zetten we op en voeren we af middels een centrale verdeelleiding. Hierbij kan u op elk gewenst moment en gewenste lengte de planten water geven waarbij het gewas droog blijft wat de schimmeldruk laag houdt.

Wateropslag

Wateropslag kunnen wij op diverse manieren realiseren. Afhankelijk van de ruimte, aanwezige pompen en retourwater aanbod maken we samen met u de juiste keuze voor wateropslag. Het grondwerk voor het bassin kunnen we in eigen beheer uitvoeren. Hierdoor ervaart u de rust van 1 partij en 1 aanspreekpunt.

Wateropslag geïntegreerd in de teeltvloer

In het kader van ruimte efficiëntie is het mogelijk om een wateropslag te realiseren onder de teeltvloer. Hierbij integreren we in het ontwerp een waterbassin onder de teeltvloer en realiseren hiermee dubbel gebruik van het beschikbare areaal.

Wateropslag Silo’s

In diverse maten kunnen wij stalen silo’s plaatsen. Silo’s worden gebruikt voor wateropvang maar ook om een dagvoorraad op temperatuur te laten komen in het warenhuis. Deze silo’s kunnen we uitvoeren in gecoate en ongecoate versie. Optioneel kan de silo uitgevoerd worden met een antialg voorziening. Al het leidingwerk in en rond de silo kan door ons worden uitgevoerd.

Wateropslag Bassin

Bassin’s kunnen in elke vorm die gewenst is gerealiseerd worden. Hiermee kunt u op hoeken zoals gerende achterkanten de ruimte efficiënt benutten t.b.v. wateropslag.  Het is mogelijk met het realiseren van een waterbassin om met een gesloten grondbalans te werken waarbij de grond die wordt afgegraven wordt gebruikt voor het opzetten van de dijken. Optioneel bij waterbassins is om een antialgvoorziening aan te brengen.