Een basalt teeltvloer is een vloer die gebruikt wordt voor gewassen die niet in het water mogen staan bij een grote regenbui. In een basalt teeltvloer is een groot bufferend vermogen van water aanwezig tussen de korrels. In tegenstelling met de lava korrels zijn basaltkorrels nauwelijks poreus waarbij de capillaire werking vanuit de korrels minimaal is. Dit is ideaal voor gewassen die gevoelig zijn voor een hoge luchtvochtigheid.

Gradatie

Door te kiezen voor een brede gradatie van basaltkorrels vullen de kleinere korrels de grove poriën op waardoor het een stevige en eventueel bereidbare teeltvloer wordt.

Ontwerp teeltvloer

Voor de Basalt Teeltvloer kiezen we  voor goed gedimensioneerd ondergronds afvoerleidingsysteem welke het water afvoert naar de pompput. Op dit leidingsysteem wordt de drainage aangesloten in de basalt.

De ondergrond wordt geprofileerd met draingreppels en het benodigde afschot. Over deze geprofileerde ondergrond kan nog een dun laagje zand worden aangebracht om condensvorming tegen het folie te voorkomen.

Over dit geheel wordt het folie, beschermdoek en in de greppels de drainslangen gelegd.

De Basalt wordt aangebracht door onze zelfontwikkelde Doseerwagen. Deze wagen rijdt de basalt in één keer op de juiste hoogte op de vloer waardoor ontmenging door verplaatsing van de basalt wordt voorkomen.

Afwerking

Het geheel wordt netjes vlak af geëgaliseerd en afgetrild. Over deze afgewerkte teeltvloer monteren wij het gronddoek. Wij kiezen voor de hoogst haalbare kwaliteit gronddoek wat verkrijgbaar is van het fabricaat Bonar. Dit doek heeft de beste UV stabilisatie en is het stevigst in zijn soort. Hierin zijn verschillende typen mogelijk.

Het geheel wordt op spanning gemonteerd waarbij we rekening houden met de krimpende eigenschap van het Gronddoek.

Opties

Vloerverwarming

Bij praktisch alle Teeltvloeren is het mogelijk om een vloerverwarmings systeem te integreren. Hierdoor verwarm je op de plek waar de plant het nodig heeft en bespaar je stookkosten.